Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Jesień 2018, Dziedzina: choroby wewnętrzne, Specjalizacja: Hematologia

Na co wskazują poniższe badania laboratoryjne? (Podane były zakresy referencyjne)
APTT - podwyższony
PT - w normie
fibrynogen - w normie
D-dimery - w normie