Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Wiosna 2016, Dziedzina: choroby wewnętrzne

Do lekarza pierwszego kontaktu zgłasza się pacjent, u którego w badaniu przedmiotowym podczas osłuchiwania serca zaobserwowano szmer rozkurczowy przy lewym brzegu mostka promieniujący do punktu Erba, nasilający się w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu. Co należy podejrzewać w tej sytuacji?