Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Wiosna 2018, Dziedzina: choroby wewnętrzne

Pacjentka lat 72 przyjęta do szpitala z niedowładem połowiczym prawostronnym, który - jak wynika z wywiadu - wystąpił przed 3 godzinami. Wykonane badanie tomografii komputerowej mózgowia nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Badanie ultrasonograficzne duplex tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych wykazało zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej rzędu 90-95% oraz prawej rzędu 50%.
Wskaż dalsze postępowanie: