Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Dziedzina: pediatria

Wskaż zdania nieprawdziwe dotyczące odpływu pęcherzowo-moczowodowego:
1) rozpoznanie opiera się na wykonaniu cystografii mikcyjnej;
2) wyróżnia się pięć stopni odpływów;
3) wyłącznie odpływy pierwotne I stopnia leczy się zachowawczo;
4) odpływy z poszerzeniem moczowodu leczy się chirurgicznie;
5) odpływy I, II i III stopnia leczy się zachowawczo.

Prawidłowa odpowiedź to: