Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Wiosna 2017, Dziedzina: pediatria

W przebiegu niedokrwistości z niedoboru żelaza stwierdza się:
1) zmniejszenie całkowitej zdolności wiązania żelaza;
2) obniżenie średniego stężenia hemoglobiny w krwince;
3) zmniejszony odsetek komórek układu erytroblastycznego w szpiku;
4) poikilocytozę erytrocytów;
5) erytropoezę megaloblastyczną w szpiku.

Prawidłowa odpowiedź to: