Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Dziedzina: położnictwo i ginekologia

Które z wymienionych chorób serca u ciężarnej są bezwzględnym wskazaniem do rozwiązania drogą cięcia cesarskiego?
1) ASD bez korekcji;
2) VSD bez korekcji;
3) koarktacja aorty bez korekcji;
4) zespół Marfana.

Prawidłowa odpowiedź to: