Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Wiosna 2018, Dziedzina: psychiatria

Do zaburzeń treści myślenia należą:
1) urojenia niezgodne z nastrojem;
2) urojenia zgodne z nastrojem;
3) idee nadwartościowe;
4) myślenie magiczne;
5) mutyzm.

Prawidłowa odpowiedź to: