Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Jesień 2021, Dziedzina: chirurgia, Specjalizacja: Chirurgia ogólna

Objawy kliniczne związane z uchyłkiem Zenker'a obejmują:

A) cofanie pokarmu z żołądka, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościową.
B) cofanie pokarmu z żołądka, zachłystywanie się, niedrożność czynnościową.
C) utrudnione połykanie, zachłystywanie się, niedrożność czynnościową.
D) utrudnione połykanie, zachłystywanie się, ból w klatce piersiowej.
E) utrudnione połykanie, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościową.