Pytanie z egzaminu LEK

Baza pytań: CEM, Sesja: Jesień 2023, Dziedzina: zdrowie publiczne

Który z artykułów Konstytucji RP traktuje o tym, że „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązków pracodawcy określa artykuł: