Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Wiosna 2014, Dziedzina: choroby wewnętrzne, Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Endokrynologia

66-letni mężczyzna z napadowym migotaniem przedsionków i jego 30-letnia córka w 8 tygodniu ciąży mają TSH=0,1 ng/ml. FT3 i FT4 w normie. Które z nich wymaga natychmiastowego leczenia tiamazolem?