Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Jesień 2014, Dziedzina: choroby wewnętrzne, Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Hematologia

Dla której choroby jest charakterystyczna niedokrwistość mikrocytarna?
1. niedokrwistość z niedoboru żelaza
2. niedokrwistość z niedoboru B12
3. niedokrwistość hemolityczna
4. niedokrwistość z chorób przewlekłych