Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Wiosna 2015, Dziedzina: orzecznictwo lekarskie, Specjalizacja: Medycyna pracy

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 30.VI.2009 w wykazie chorób zawodowych nie figuruje: