Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Wiosna 2016, Dziedzina: medycyna ratunkowa i intensywna terapia, Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa

Do odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia należą poniższe, z wyjątkiem: