Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Wiosna 2016, Dziedzina: orzecznictwo lekarskie, Specjalizacja: Medycyna pracy

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lekarz jest uprawniony do przedłużenia okresu chorobowego do 270 dni w przypadku której z niżej wymienionych chorób: