Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2010, Specjalizacja: Reumatologia

Metotreksat (MTX) jest syntetycznym lekiem modyfikującym przebieg choroby (LMPCh) określanym lekiem „pierwszego rzutu” u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), ponieważ:
1) silniej spowalnia postęp zmian radiologicznych niż inne LMPCh;
2) wykazuje porównywalną skuteczność jak monoterapia inhibitorami TNF;
3) wykazuje najlepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu z innymi LMPCh;
4) leczenie MTX prowadzi do wystąpienia remisji u 70% chorych;
5) skuteczność leczenia utrzymuje się > 10 lat.
Prawidłowa odpowiedź to: