Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2009, Specjalizacja: Reumatologia

Prawdziwe w odniesieniu do chondrokalcynozy są wszystkie poniższe stwierdzenia, z wyjątkiem:

A) kryształy dwuwodnego pirofosforanu wapnia (CPPD) tworzą złogi tylko w obrębie układu kostno-stawowego.
B) złogi CPPD obecne w tkankach stawowych często są nieme klinicznie.
C) choroba występuje zwykle po 50 r.ż. i jej częstość zwiększa się z wiekiem.
D) podobnie jak dna moczanowa dotyczy częściej mężczyzn.
E) może towarzyszyć nadczynności lub niedoczynności tarczycy, dnie moczanowej, hemochromatozie, glikokortykosteroidoterapii.