Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Wiosna 2005, Specjalizacja: Reumatologia

Które z wymienionych testów serologicznych charakteryzują się najwyższą specyficznością dla wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów:
1) odczyn lateksowy RF;
2) przeciwciała antykeratynowe (AKA);
3) test na obecność przeciwciał anty-CCP;
5) obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA);
6) obecność czynnika okołojądrowego (PNF).
Prawidłowa odpowiedź to: