Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2012, Specjalizacja: Reumatologia

Do kryteriów rozpoznania mikroangiopatii typowej dla twardziny układowej w badaniu kapilaroskopowym wałów paznokciowych należą:
1) obecność wybroczyn czapeczkowatych;
2) dobrze widoczny splot żylny;
3) obecność obszarów awaskularyzacji;
4) obecność pętli rozgałęzionych;
5) obecność przynajmniej dwóch megakapilar w dwóch różnych palcach.
Prawidłowa odpowiedź to: