Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2014, Specjalizacja: Otorynolaryngologia

Warstwa włóknista błony bębenkowej nie występuje:
1) w części wiotkiej;
2) w trójkącie międzypromienistym części napiętej tuż poniżej części wiotkiej;
3) w trójkątnym wycinku części napiętej w przednio-dolnym kwadrancie, w miejscu występowania refleksu.
Prawidłowa odpowiedź to: