Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2014, Specjalizacja: Reumatologia

Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami ASAS/EULAR dotyczącymi leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (z.z.s.k.):
1) niesteroidowe leki przeciwzapalne i koksyby są zalecane jako leczenie pierwszorzutowe u chorych na z.z.s.k., u których występuje ból i sztywność;
2) doustna glukokortykoterapia jest zalecana u chorych, u których nie uzyskano poprawy po leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i koksybami;
3) sulfasalazyna może być rozważana jako opcja terapeutyczna u chorych z zajęciem stawów obwodowych;
4) metotreksat jest wskazany u chorych z zajęciem stawów obwodowych, u których nie uzyskano poprawy po leczeniu sulfasalazyną;
5) nie ma dowodów na skuteczność leczenia biologicznego z wykorzystaniem innych leków, niż inhibitory TNF.
Prawidłowa odpowiedź to: