Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2013, Specjalizacja: Reumatologia

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące metotreksatu (MTX):
1) terapię MTX należy przerwać w przypadku, gdy aktywność AspAT lub AlAT dwukrotnie przekracza normę. Powrót do leczenia niższą dawką MTX jest możliwy po normalizacji aktywności enzymów;
2) terapię MTX należy przerwać w przypadku, gdy aktywność AspAT lub AlAT trzykrotnie przekracza normę. Powrót do leczenia niższą dawką MTX jest możliwy po normalizacji aktywności enzymów;
3) terapię MTX należy przerwać w przypadku, gdy aktywność AspAT lub AlAT czterokrotnie przekracza normę. Powrót do leczenia niższą dawką MTX jest możliwy po normalizacji aktywności enzymów;
4) przewlekła terapia MTX wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji, łącznie z półpaścem;
5) przewlekła terapia MTX nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji, łącznie z półpaścem.
Prawidłowa odpowiedź to: