Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Wiosna 2017, Specjalizacja: Medycyna paliatywna

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące oksykodonu:
1) jest czystym agonistą receptora µ;
2) noroksykodon jest aktywnym metabolitem oksykodonu;
3) wydalanie oksykodonu i jego metabolitów odbywa się drogą układu moczowego;
4) w niewydolności nerek okres półtrwania oksykodonu ulega wydłużeniu;
5) współczynnik przeliczeniowy zalecany w rotacji morfiny na oksykodon wynosi 1:1,5;
6) w preparacie złożonym Targin oksykodon z naloksonem jest połączony w proporcjach 1: 2.
Prawidłowa odpowiedź to: