Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Wiosna 2017, Specjalizacja: Reumatologia

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących nawracającego zapalenia chrząstek są prawdziwe?
1) w naciekach zapalnych we wczesnym okresie są stwierdzane głównie limfocyty CD8;
2) rzadkim objawem pierwszego napadu są objawy nefrologiczne;
3) początek choroby jest zwykle podstępny;
4) częściej występuje u mężczyzn;
5) najczęściej początek choroby występuje pomiędzy 30.-60. r.ż.
Prawidłowa odpowiedź to: