Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2017, Specjalizacja: Reumatologia

Który z wymienionych leków nie wpływa na wzrost stężenia cyklosporyny w surowicy krwi?

A) karbamazepina.
B) werapamil.
C) ketokonazol.
D) doksycyclina.
E) makrolidy.