Pytanie z egzaminu PES

Sesja: Jesień 2017, Specjalizacja: Reumatologia

Nabytą hemofilię A cechuje:
1) krwawienie dostawowe jako objaw dominujący;
2) wydłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji;
3) aktywność czynnika VIII > 20%;
4) zmniejszona liczba płytek krwi;
5) obecność autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi VIII.
Prawidłowa odpowiedź to: