Pytanie z egzaminu LEK

Sesja: Jesień 2015, Dziedzina: choroby wewnętrzne, Specjalizacja: Choroby wewnętrzne

62-letni mężczyzna z nefropatią cukrzycową trafia do szpitala po zasłabnięciu, z objawami hipotonii. W badaniach laboratoryjnych: Na: 118 mmol/l, Glc: 120 mg%, eGFR: 36 ml/min*1,73m2. Prawidłowe postępowanie w tym przypadku to: